תנאי שירות

עליך לקרוא ולהסכים לתנאי השירות והמדיניות הרלוונטיות

הסכם אירוח

קשת קלאוד

תאריך עריכה: 15 יולי, 2021

קשת קלאוד (“Keshet Cloud”) מעריכה אותך בתור לקוח, במטרה להבטיח שירות ברמה המיטבית, יש לקרוא את הסכם האחסון – הכולל את:

אנחנו רוצים לוודא שאתה מבין מה מותר ומה אסור לעשות, מה ניתן לצפות מקשת קלאוד ושירותיה, וזכויות הפרטיות המגיעות לך. מדיניות ותנאי שירות אלה מהווים הסכם כולל לכל שירותיה של קשת קלאוד, ולכן רכישה של כל שירות ושימוש בכל שירות של קשת קלאוד הוא בכפוף להסכמים הנקובים בהסכם זה.

הסכם זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לכל המינים. כמפורט בהסכם אירוח זה (להלן “הסכם”) “Keshet Cloud”, “קשת קלאוד”, “אנחנו”, “שלנו”, ווריאנטים נוספים, פירושם Keshet Cloud Solutions. “לקוח”, “אתה”, “שלך” ווריאנטים נוספים מתייחסים אליך.

הסכם זה קובע את התנאים הכלליים לשימושך באתר קשת קלאוד ( https://kcloud.co.il ו- https://my.keshet.cloud ), ו\או לשימושך בשירותים אשר קשת קלאוד מספקת. אתה מסכים להיות כפוף תחת הסכם זה, במידה ואינך מסכים עם תנאי הסכם זה, אתה לא מורשה להשתמש בשירותיה של קשת קלאוד. קשת קלאוד שומרת על זכותה לשנות הסכם זה בכל זמן נתון, ללא הודעה מוקדמת, שינויים אלו מעודכנים באתר קשת, והמשך השימוש שלך בשירותי קשת מהווה הסכמה לשינויים כאלה, ולכן, זאת באחריות הלקוח לעקוב אחר שינויים בהסכם זה. הלקוח מסכים לקבל עדכונים בנוגע לשינויים בהסכם זה, ע”י התחברות לאתר.

תוקף התנאים

א) הסכם זה תקף מרגע הזמנת המוצר מקשת קלאוד, ותוקפו ימשיך למינימום של חודש אחד, תוקפו יחודש באופן אוטומטי עם המשך השירות, אלא אם כן הסתיים השירות מוקדם יותר בהתאם להוראות הסכם זה.

ב) קשת קלאוד, ו\או הלקוח, רשאים לסיים הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא עם מתן הודעה מוקדמת של שלושים (30) יום.

ג) עם סיום הסכם זה, על הלקוח לשלם באופן מלא לקשת קלאוד עבור כל השירותים הניתנים באופן חלקי או מלא על ידי קשת קלאוד לפני סיום. אם נותרו זיכויים בחשבון הלקוח, הם יוחזרו ללקוח לאחר ניכוי דמי ניהול של מאה שקלים חדשים (100.00 ש”ח), כפי שמשתקף בטבלת העמלות של קשת קלאוד.

ד) על אף האמור במאמר זה, קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לסיים באופן מיידי הסכם זה על ידי כל לקוח האמין לערוך, להשתתף, לאפשר או להקל על כל פעילות אסורה כמתואר במדיניות שימוש הוגן של קשת קלאוד.

תנאי שירות

א) השירותים הניתנים: קשת קלאוד תספק ללקוח את השירותים שהוזמנו, כפי שהם מתוארים באתר שלנו, במערכת החיוב, או בהצעת מחיר מותאמת אישית. הלקוח מבין ומסכים כי קשת קלאוד תארח ותיצור את השירותים אך ורק בהתאם למידע שמסר הלקוח. הלקוח מסכים להשתמש בשירותי קשת קלאוד בהתאם להסכם זה, בכפוף ל- מדיניות שימוש הוגן של קשת קלאוד.

ב) שירות לקוחות: קשת קלאוד, במישרין או באמצעות מקבל או בעל רישיון, תספק תמיכה ללקוח הנוגעת לשירותי קשת קלאוד. כל תמיכה שקשת קלאוד עשויה לספק לך תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת קלאוד. ברגע שתתחיל, ניתן לסיים בכל עת על ידי קשת קלאוד ללא הודעה מוקדמת וללא כל אחריות כלפי קשת קלאוד. קשת קלאוד תספק ללקוח תמיכה טכנית סבירה באמצעות מערכת הכרטיסים שלנו בשעות התמיכה הטכנית הרגילות של קשת קלאוד. על אף מתן שיקול דעת של תמיכת לקוחות, לקשת קלאוד אין התחייבות חוזית מעבר לשמירה על תפקוד שרת בסיסי. קשת קלאוד תשמור על שירות הלקוחות ותפקד, ותטפל בכרטיסי תמיכה בלקוחות תוך זמן תגובה סביר.

ג) שינוי כתובת IP \ רשימה שחורה: במקרה שתקבל כתובת IP שנמצאת ברשימה השחורה (Blacklist), יש לך עד 24 שעות מתאריך ההזמנה שלך לדווח על כך לקשת קלאוד. כל שינוי – IP לאחר פרק זמן זה של 24 שעות יביא לדמי שינוי IP, כאמור בטבלת העמלות שלנו. אנא זכור כי קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלה בסך מאה שקלים חדשים (100 ש”ח), אם השירותים שלך מבוטלים / מושעים ולקשת קלאוד יש סיבה להאמין שגרמת לכך שכתובת ה- IP תיכנס לרשימה שחורה בגלל דואר זבל בדואר אלקטרוני.

ד) שימוש לרעה: הלקוח מאשר כי כל פעילות אסורה כמתואר ב- מדיניות שימוש הוגן של קשת קלאוד עלולה לגרום לביטול / סיום מיידי ללא החזר כספי או הודעה מוקדמת. עם זאת, על פי שיקול דעתנו, אנו נפעל בדרך כלל אחר ההנחיות שלהלן:

 • עבירה ראשונה: נוצר קשר עם הלקוח; דוח שימוש לרעה נשלח – נדרשת תגובה תוך 24 שעות או השעיה;
 • עבירה שנייה: שירות הלקוח הושעה; על הלקוח ליצור קשר עם קשת קלאוד כדי לערער על דוח שימוש לרעה;
 • עבירה שלישית: חשבון הלקוח נסגר – כל השירותים יושעו ויופסקו.

אם הדיווח מגיע מגוף שלישי, קשת קלאוד עשויה לדרוש ראיות אחרות לאירוע. עם זאת, קשת קלאוד מבינה שלפעמים הלגיטימיות של דיווחים אלה מוטלת בספק. קשת קלאוד קוראת ללקוח להגיב בזמן כדי שקשת קלאוד תוכל להעריך כל מקרה לפני שתקבל החלטה בדבר סיום או השעיה. קשת קלאוד שומרת על שיקול הדעת לגבות, והלקוח מסכים לשלם, דמי ניהול בסך מאה שקלים חדשים (100 ש”ח) הקשורים לכל השעיה או סיום, העלולים לחייב אוטומטית בחשבונך. דוחות או בקשות של צד שלישי יהיו כפופים למדיניות זכויות היוצרים ולמדיניות הפרטיות שלנו.

ה) תוכנית שותפים: לקוחות המקדמים את השירותים של קשת קלאוד יכולים לבקש להצטרף לתוכנית השותפים שלנו, שבה לקוחות זכאים מקבלים חלק מההכנסות הנובעות מקידומם של קשת קלאוד. שיעור ברירת המחדל הנוכחי הוא 10% עם תשלום מינימלי של 50 שקלים חדשים (50 ש”ח) ותשלומים מתבצעים מעת לעת באמצעות PayPal או ביט על פי בקשת משיכה על ידי הלקוח. סכומי הקידום בטלים אם נעשה שימוש בקופון ובמקרים חוזרים עלולה קשת קלאוד להחזיר את שיעור התשלום לשיעור התשלום המוגדר כברירת מחדל. קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שיעורי התשלום בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, והיא עשויה לשנות את שיעורי הלקוח בהתבסס על כמות ההפניות, סוג ורווח. קשת קלאוד חייבת לוודא לשביעות רצונה כי הלקוח קידם באופן לגיטימי את שירותי קשת קלאוד. על הלקוח לעשות את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהם לא יביאו ביודעין לתשלומי מרמה או להפנות / לקדם את קשת קלאוד למשתמשי קשת קלאוד קיימים. הלקוח חייב לציית למדיניות הכלולה בהסכם זה ולקשת קלאוד יש מדיניות מחמירה –  ללא ספאם; לקוח המשתמש בדואר המוני או בספאם (כולל אך לא מוגבל ל: cookie stuffing, הודעות דואר אלקטרוני לא רצויות, מסירת מידע כוזב, הפניות עצמיות) להפצת קישור הפניה של קשת קלאוד, או לקוח שחשבונו סגור כתוצאה מכל שימוש לרעה או הפרה של המדיניות, תהיה כפופה להשעיה ו / או לסיום כל הקשור לתוכנית השותפים.

ו) מבצעים בחינם: כל השירותים המוצעים בחינם כחלק מתוכנית אחרת מיועדים לשימוש בתכנית של אותו לקוח בלבד. לקוחות שמוכרים / מעבירים שירותים כאלה לאחרים מפרים את ההסכם הזה, וקשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההצעה החינמית.

חיובים ותשלומים

א) הסכם תשלום: בתמורה לשירותי קשת קלאוד, הלקוח מסכים לחייב אותו על פי בקשה ו / או שימוש בשירותי קשת קלאוד, כולל כל העמלות הנמדדות בקשר לכך. הלקוח מסכים לשלם לקשת קלאוד את העמלות המצרפיות, באופן חד פעמי או תקופתי, במלואן, בתשלום, בהתבסס על השירותים והתנאים שנבחרו, בהתאם לתנאים המפורטים בזאת. השירותים ניתנים כפי שהם מתוארים ובמחיר המפורסם (בשקלים חדשים) באתר קשת קלאוד. קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום במלואו בעת פירעון, ואינה מוותרת על זכות זו במקרה של דחייה כלשהי בשיקול דעת.

ב) טבלת העמלותטבלת העמלות של קשת קלאוד משקפת את החיובים הנוכחיים עבור שירותים המבוצעים מחוץ לגבולות התמיכה הרגילים. הלקוח מסכים לחיוב ולשלם עבור כל העמלות הנמדדות על ידי קשת קלאוד בהתאם להסכם זה. קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את העמלות שפורסמו בכל עת, הפעילות בעת הפרסום, ללא הודעה ישירה ללקוח, אשר מסכים לקבל עדכונים כלשהם על טבלת העמלות שלנו על ידי גישה להסכם זה באתר האינטרנט שלנו.

ג) הגנה מפני הונאה: קשת קלאוד משתמשת בהגנה אוטומטית נגד הונאות בכל ההזמנות, אז אנא הזן את כל פרטי החיוב כהלכה. אל תשתמש ב- Proxy בעת ההזמנה, ואל תנסה להסוות את זהותך בשום צורה שהיא. תהיו בטוחים שהמידע משמש לצרכי חיוב בלבד, בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו. אם אתה מפעיל את מערכת ההונאה, אתה עשוי לתקן את פרטיך ולנסות להזמין מחדש, אך אם הבעיה נמשכת, אנא פנה לצוות התמיכה שלנו או המתן לתגובה ידנית של הצוות שלנו. כל התשלומים עשויים לדרוש תיעוד נוסף למטרות אבטחה, כגון זיהוי תמונה או חתימה. קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות, לבטל ולהחזיר תשלומים מכל סיבה שהיא, בכל עת, מה שעלול לגרום לסיום מיידי. עם זאת, באדיבות, קשת קלאוד רשאית ליצור קשר עם לקוחות בכדי לפתור כל אי התאמה בתשלומים או בתיעוד שלך, או להודיע ללקוחות אם נדרשים מסמכים נוספים.

ד) הרשאות וביטולים: בעת ביצוע התשלום, הלקוח מסכים שכל החיובים, כמו גם החיובים העתידיים, מורשים. ללקוח יש שלושים (30) יום לערער על כל היבט בחיוב של קשת קלאוד. במקרה של תשלום שבוטל \ חזר, קשת קלאוד רשאית להשעות או להפסיק שירות(ים) או את חשבון הלקוח, והלקוח אחראי לכיסוי הפסדים, בנוסף לכל שכר טרחה כגון דמי החזר תשלום, וכן שכר טרחת עורכי דין.

ה) תשלומים קבועים: אם הלקוח נרשם לשירות הכרוך בתשלומים חוזרים, הלקוח אחראי לבטל שירות (ים) שבעה (7) ימים לפני תום תקופת החיוב, אחרת תיווצר ותבוצע חשבונית לתקופת החיוב הבאה. קשת קלאוד תחייב אוטומטית תשלומים שלושה (3) ימים לפני תום תקופת החיוב, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת שבעה (7) ימים לפני תום תקופת החיוב. הלקוח מתיר לקשת קלאוד לנסות חיוב חוזר במידה וניסיון החיוב הראשון נכשל. כל התשלומים שחויבו באיחור עלולים למנוע גישה לשירותי קשת קלאוד ועליך ליצור קשר עם קשת קלאוד כדי שהשירותים שלך יופעלו מחדש ידנית. קשת קלאוד לא תכבד החזרים כלשהם כתוצאה מכישלון, טעות, התעלמות או הזנחה של ביטול המנוי שלהם במועד. לפיכך, באחריות הלקוח לשלוח בקשת ביטול במועד באמצעות המערכת האוטומטית של קשת קלאוד על ידי לחיצה על כפתור “ביטול” והשלמת הביטול. “ביטול” פירושו כי השירות יופסק במלואו בתום התקופה, ולא תיווצר חשבונית לתקופה הבאה; לכן, אל תבקש ביטול בניסיון להשבית חיוב חוזר.

ו) תשלום בפייפאל: בגין תשלומי PayPal חוזרים, הלקוח נושא באחריות לבטל את המנוי מפייפאל, במידת הצורך. כל מנוי PayPal שלא יבוטל, גם אם שירות הלקוח יבוטל על ידי קשת קלאוד, יביא לכך שהכספים יופקדו לחשבון קשת קלאוד של הלקוח, בכפוף לתנאי ההפקדה המחמירים של קשת קלאוד בהסכם זה – ללא החזר כספי.

ז) דמי ניהול: הלקוח מסכים לשלם דמי ניהול של מאה שקלים (100 ש”ח), אשר יחויבו בחשבון הלקוח במקרה של המצבים הבאים, המשתקפים גם טבלת העמלות שלנו:

 • כל מאמץ תשלום ו / או גבייה שהוחזר או בוטל;
 • כל משיכת זיכויי לקוח (אם מוצעת);
 • כל מחלוקת / עצירה / ביטול התשלום;
 • כל השעיה או סיום עקב התנהגות אסורה בחשבון;
 • כל השעיה המחייבת עיבוד ידני מחוץ למערכת האוטומטית שלנו;
 • כל רישום ברשימה השחורה (blacklist) שנגרמו ע”י הלקוח לפי כתובת IP;

ח) השעיה וסיום: “השעיה” פירושה שלקוח אינו יכול להשתמש בשירותים שלהם, שניתן לחדש אותם אוטומטית לאחר ביצוע התשלום. “סיום” פירושו שירות הלקוחות ונתונים נלווים לאיבוד לנצח, כאשר יתרת חוב נותרה בחשבון. קשת קלאוד אינה אחראית לאובדן נתונים עקב סיום השירות. במקרה שהלקוח לא יבקש לבטל את השירותים שלו ונוצרה חשבונית, אך לא שולמה, היא תישאר כחשבונית ויש לשלם אותה, גם לאחר סיומה בגין אי תשלום. יש לשלם חשבונית זו לפני שהלקוח יוכל לבצע בהצלחה הזמנה חדשה בעתיד. הלקוח רשאי לשלם את החשבונית בכל עת על ידי פנייה לתמיכה. הלקוח נדרש לשלם את כל החשבוניות שנוצרו. קשת קלאוד אינה נדרשת להסיר חשבוניות שנוצרו כבר עבור שירותים קיימים, מכיוון שקשת קלאוד הבהירה את מדיניות ההחזרים באופן ברור.

ט) חשבוניות: הלקוח מסכים לחיוב, ולשלם מיד עם יצירת חשבונית חדשה. חשבוניות נוצרות ברגע שמזמינים שירות חדש ובאופן אוטומטי שבעה (7) ימים לפני תקופת החיוב הבאה עבור שירותים קיימים. אם הלקוח מזמין שירות חדש ומחליט לבטל את ההזמנה ברגע שנוצרה חשבונית אך לפני התשלום, קשת קלאוד תסיר את החשבונית באופן אוטומטי מעת לעת. עם זאת, אם הלקוח עושה שגיאה ורוצה ליצור הזמנה חדשה באופן מיידי, קשת קלאוד יכולה לנקות את החשבונית השגויה ולהחליפה בהתאם לבקשת הלקוח. עבור שירותים קיימים, לאחר שנוצרה חשבונית, הלקוח נדרש לבצע את התשלום לפני תאריך היעד. קשת קלאוד משעה את השירות שלך יום אחד לאחר תאריך היעד ומפסיק את שירות הלקוח לחלוטין לאחר שישה (6) ימים.

י) מדיניות החזרים כספיים: קשת קלאוד תציע החזר מלא עבור כל השירותים המבוקשים להפסיקם תוך 30 ימים מרגע הרכישה; עם זאת, אי הכללות חלות כדלקמן:

 • החזר מובטח זה חל רק על ההחזר הראשון עבור התשלום הראשון והיחיד בשירות יחיד שהלקוח מבקש, מוגבל לכל לקוח, למשק בית (כגון שימוש באותו חיבור לאינטרנט, כתובת, פרטי תשלום). לא כולל כל “דמי התקנה חד פעמיים” או “תוספות חודשיות” שהוזמנו. קשת קלאוד תטפל בבקשות להחזר על בסיס מקרה לגופו לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • שירותים מסוימים ועמלות אינם ניתנים להחזר. אלה כוללים כל רכישת שם דומיין, רכישות מיוחדות / מותאמות אישית, חבילות תמיכה מוגבלות, שרתים ייעודיים, רישומי דומיינים, אגרות ניהול, אגרות רישוי תוכנה וכל מוצר שתויג באופן ספציפי כ”ללא החזר כספי”;
 • דמי ההתקנה וכל השירותים שבוצעו (המופיעים בלוח התשלומים שלנו) אינם ניתנים להחזר;
 • לא ניתן החזר כספי עבור שירותים כלשהם (בכל חשבון) במקרים של שימוש לרעה, השעיה או סגירת חשבון.

באופן כללי, פירוש הדבר שקשת קלאוד תיתן ללקוחות החזר של 100% עבור כל תוכנית אחרת שהלקוח דורש עליה ביטול והחזר תוך 30 ימים מרגע הרכישה. במקרה של אי זמינות השירות (downtime), חשבון הלקוח יזוכה בהתאם להסכם זה ולהסכם רמת השירות של קשת קלאוד. 

שונות

א) הצהרת אחריות: למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה, שירותי קשת קלאוד ניתנים על בסיס “כפי שהם” ו”כפי שניתנו”. קשת קלאוד מתנערת במפורש מכל האחריות והתנאים מכל סוג שהוא, מפורש, משתמע או סטטוטורי, כולל, ללא הגבלה, את האחריות המשתמעת לכותרת, אי הפרה, סחירות ו / או התאמה למטרה מסוימת.

ב) שיפוי: הלקוח ישפה את קשת קלאוד, לרבות משרדיה, בעליה, מנהלים, עורכי דין, בעלי מניות, גופים קשורים, יורשים ומטילים, מכל טענה, דרישה, פעולה, תביעות, הפסדים, התחייבויות, נזקים, קנסות, עלויות והוצאות, שכר טרחת עורכי דין, שכר בוררות, דמי גישור, הוצאות מומחים וכל ההשלכות האחרות מכל סוג, הנובעות ישירות או בעקיפין מכל כישלון שלך או של עובדיך במלואם לעמוד בכל החובות, ההתחייבויות וההוראות האחרות המפורטים בהסכם זה. ביסודו של דבר, הלקוח לוקח את כל האחריות על פעילויותיהם, ואם פעילויות כאלה מביאות לאובדן כסף כלשהו לקשת קלאוד או לצדדים שלישיים, הלקוח אחראי לתיקון המצב מבחינה כלכלית.

ג) הגבלת אחריות: אחריותה של קשת קלאוד בקשר להסכם זה או לשירותים הניתנים לא תעלה על הסכום ששילם הלקוח לקשת קלאוד במהלך תקופת השלושה (3) חודשים לפני שעלתה התביעה. קשת קלאוד לא תהיה אחראית (א) לכל אובדן שימוש, אובדן נתונים או הפרעה לעסק או (ב) כל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, בלתי צפוי או עונשי מכל סוג שהוא (כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים), ללא קשר לצורה או לפעולה, בין אם מדובר בחוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפדנית, או אחרת, גם אם הודיעו לקשת קלאוד על האפשרות לנזקים כאלה. הלקוח מכיר בכך שמגבלות אלה הן מרכיב חיוני בהסכם זה, ובהיעדר מגבלות כאלה, קשת קלאוד לא הייתה נכנסת להסכם זה על מנת לספק שירותים.

ד) הסכם זה: הסכם זה יחד עם מדיניות שימוש הוגןהסכם רמת שירותמדיניות זכויות היוצריםמדיניות הפרטיות וטבלת העמלות מהווים את הסכמתם היחידה והמלאה של הצדדים להסכם זה ביחס לנושא הכלול במסמך זה ומחליפה את כל ההבנות קודמות, הסכמים, מצגים, אחריות, בכתב ובעל פה, ביחס לנושא זה.

מדיניות שימוש הוגן

א) תוכן אסור: קשת קלאוד אינה מתירה לאף לקוח להשתמש בשירותי קשת קלאוד לצורך פעילויות בלתי חוקיות, והלקוח מתחייב כי הוא לא ינהל, ישתתף, יאפשר, או יקל על כל פעילות אסורה. הלקוח מסכים שלא לפרסם, לספק, להטמיע, לקשר או להעמיד לרשותך כל תוכן לקוח (כמוגדר במדיניות זכויות היוצרים של קשת קלאוד), אשר:

 • i. מפרה את הקניין הרוחני של צד שלישי או זכויות פרסום / פרטיות;
 • ii. מפר כל חוק ותקנה החלים עליו;
 • iii. כרוך בפעילות מטעה או הונאה;
 • iv. הוא משמיץ, אלים, מזיק בעליל, או מגונה או פוגע בזכויות האזרחים;
 • v. מכיל וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן, בוטים זדוניים, סריקת פורטים, בדיקות מאמץ, זיוף IP, פישינג או שגרות תכנות מחשב אחרות שנועדו
 • vi. לפגוע במערכת, נתונים או מידע אישי כלשהו או להפריע להם;
 • vii. ניסיונות לפגוע בשרתים של קשת קלאוד או בשרתים אחרים בכל דרך שהיא (התקפות, תוכניות כבדות מבחינת כח עיבוד ללא סיבה וכו ‘);
 • viii. כולל דואר זבל, שרתים בדואר אלקטרוני, או שיווק המוני מכל סוג שהוא, או כל סוג של אתרי השקעות / הגרלות;
 • ix. כולל brute force ועוד תוכנות לבדיקת חולשות אבטחה, גם אם זה למטרות אבטחה;
 • x. כרוך באתרי חילופי תעבורה (traffic exchange) או שירותים, הכוללי אתרי גלישה אוטומטיים, צמתים של TOR, פרוקסי ציבורי פתוחים ואתרי דירוגים (top sites list);
 • xi. כרוך באחסון קבצים ציבורי המוני מכל סוג שהוא (אתר אירוח תמונות, אתר אירוח וידאו, טורנטים וכו ‘);
 • xii. כרוך בשימוש גבוה במעבד / רוחב פס, שימוש ב- I / O ושימוש ברשת, או בכל דרך אחרת המשבשת את הביצועים של לקוחות אחרים;
 • xiii. כרוך בקביעות בהתקפות על שירותי הלקוח או כישלון אבטחת השירותים כראוי; אוֹ
 • xiv. כולל crawling/scraping, טעינת מספר מוגזם של אתרים או הפעלת תוספים / סקריפטים של מאקרו באינטרנט.
 • xv. כרוך בהפעלת תוכנית / סקריפט שנועדו להשתמש במעבד מרבי (כגון כורי מטבעות קריפטוגרפיים) ולא בכמות קבועה כללית השווה או פחותה לעוצמת העיבוד המוקצה לשירותכם.

לקשת קלאוד יהיה שיקול הדעת הבלעדי בקביעת תוכן הלקוח המקובל, והיא שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל נושא אחר שיימצא בעיניה בלתי הולם. במקרה שכל נזק הנגרם עקב הפרה של הלקוח בהוראה זו, הלקוח מסכים להיות אחראי לכל העלויות הקשורות לביטול הנזקים. הלקוח מסכים לציית לכל החוקים הרלוונטיים בארץ. הלקוח מסכים לשמור על מזיקות ושיפוי של קשת קלאוד בכל ההתחייבויות העלולות להיווצר, במישרין או בעקיפין, עם ביצועי הלקוח או אי ביצועו בקשר להסכם זה.

ב) איסור על שימוש לרעה: הלקוח מסכים שלא לעקוף, לנצל, או לנסות לעקוף אמצעי אבטחה ו / או מערכת חיוב של קשת קלאוד. זה כולל, אך אינו מוגבל ל: יצירת חשבונות חיוב מרובים עבור אותו לקוח או מאותו משק בית, שימוש בחשבונות מרובים כדי להפקיד כספים העולים על כמות הכספים המותרת, יצירת חשבון חיוב עבור מישהו שאינו הלקוח, או שימוש לרעה בבאגים במערכות קשת קלאוד. כל שימוש לרעה יביא לסגירת חשבון ולסיום שירות מיידי, ללא החזר כספי. קשת קלאוד אינה מתייחסת לשגיאות תמחור באתר האינטרנט שלה ושומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות כאלה.

ג) איסור שליחת מיילים המונים:  קשת קלאוד אינה מתירה כל סוג של דוא”ל המוני בשרתים שלנו, ולקוחות המריצים סקריפטים מסוג זה כפופים להשעיה ו / או לסיום על פי שיקול דעתה של קשת קלאוד. אם הלקוח רוצה להפעיל שרת דואר לגיטימי או לשלוח כמויות גדולות של הודעות דוא”ל באופן שאינו ספאם, על הלקוח לרכוש אחת מתוכניות האירוח הכוללות מיילים ללא הגבלה.

ד) מדיניות שימוש מופרז: כל שימוש על ידי הלקוח המשבש את הביצועים הכוללים של השרתים שלנו מפר את תנאי הסכם זה. הלקוח מסכים לפעול במסגרת פרמטרי השימוש של קשת קלאוד, שהם כדלקמן:

 • שימוש גבוה במעבד: שירות הלקוח לא יכול להשתמש ב 95-100% למשך יותר מחמש (5) דקות ולא יכול להגיע לממוצע שימוש גבוה מ -50% בתוך כל שעתיים (2) שעות. חבילות הכוללות מעבד ייעודי, וכל תוכניות שירות מותאמות אישית הכוללות אפשרות למעבד גבוה רשאים להשתמש ב 100% בכל עת.
 • נפח דואר גבוה: קשת קלאוד שומרת את הזכות לחסום את פורט 25 בשירות הלקוח. הלקוח אינו יכול לשלוח יותר מ -100 הודעות דואר אלקטרוני מקסימליות לשעה, אלא אם צוין אחרת בחבילה ועליו לשמור על נפח דואר ממוצע דומה על בסיס שבועי. קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לוותר על דרישה זו לצורך תוכנית שירות מותאמת אישית.
 • I/O גבוה: שירות הלקוח אינו יכול להגיע לממוצע של יותר מ- 80 IOPS בתוך כל שעתיים (2) שעות, אינו יכול להיות מעל ממוצע כתיבת הדיסק של 300MB / s למשך יותר מעשר (10) דקות, אינו יכול בממוצע לעלות על 300 פעולות כתיבה לשנייה במשך יותר משעה ולא יכול להיות מעל 20% ניצול ממוצע בתוך כל שש (6) שעות.
 • שימוש מופרז ברשת: שירות הלקוח לא יכול לקיים יותר מ-  50,000 הפעלות (session) פעילות בכל זמן נתון, ואינו יכול להשתמש ביותר מרוחב הפס שהוקצה. הלקוח מבין שהרשת משותפת ולא תמיד יתאפשר שימוש במהירות הרשת המקסימלית.

קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות להשעות את שירות הלקוח בכל עת בכדי למנוע עומס ו\או שיבוש של ביצועיהם של לקוחות אחרים.

הסכם רמת שירות

א) אחריות על זמן אוויר (Uptime): קשת קלאוד עושה מאמצים רבים כדי להבטיח את זמן הפעילות שלה. במקרה של זמן השבתה (זמן בו האתר לא נגיש), חשבון הלקוח יזוכה בהתאם להסכם רמת השירות של קשת קלאוד. במקרה של מחלוקת בדבר השבתה, חובת הלקוח להוכיח לשביעות רצונה של קשת קלאוד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת קלאוד, כי הוראות ערבות זו הופרו. הלקוח מאשר ומסכים שמהירות רשת איטית אינה שווה ערך להשבתה ואינה כפופה להסכם רמת השירות של קשת קלאוד. הלקוח מסכים כי הסכם רמת השירות אינו חל על מקרים חריגים, המפורטים בהסכם זה.

ב) זיכוי על השבתה: תוכלו ליצור קשר עם קשת קלאוד ולבקש זיכוי בגין “זמן השבתה” בהתאם לפרמטרים הבאים:

 • אחריות לזמן אוויר נמדדת לאחר שהלקוח חווה לפחות רבע שעה (15) דקות של זמן השבתה של השירות. רק זמן השבתה שחווה בתקופה שלאחר מכן יזוכה, כמוגדר ונמדד בהסכם זה;
 • לאחר הפעלת אחריות זמן הפעולה, זמן ההשבתה של הלקוח יימדד בשבועות.

חשבונו של הלקוח יזוכה בגין השבתה, הקרדיט יועבר לחשבון הלקוח וישמש לרכישות עתידיות בקשת קלאוד. לא ניתן למשוך את הקרדיט, והשימוש בקרדיט הוא ללא מיסים. הסכם רמת שירות וכל עסקאות הקשורות אליו כפופים למדיניות החיובים ותשלומים של קשת קלאוד.

ג) מקרים חריגים: אחריות ההשבתה אינה חלה על שיבושים בשירות הנגרמים עקב (i) תחזוקה מתוזמנת תקופתית או תיקונים שמבוצעים על ידי קשת קלאוד מעת לעת; (ii) זמן השבתה שנגרם על ידי הלקוח; (iii) הפסקת השעיית שירותיך עקב צעדים משפטיים שננקטו נגדך; (v) השעיה או סיום של חשבונך עקב הפרות של הסכם זה, כפי שנקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת קלאוד, לרבות אך לא מוגבל ל- שימוש מופרז במשאבי המערכת, אי תשלום או בעיות חיוב אחרות, או זיהוי התוכן שלך כמרמה, אסור, או אחרת בניגוד להסכם זה; (vi) זמן השבתה הנגרם על ידי בעיות בשירותי צד ג ‘, וחיצוני ממרכזי הנתונים של קשת קלאוד; (vii) התקפות של מניעת שירות (DDoS) על שירותים לא מוגנים; או (viii) גורמים שאינם בשליטת קשת קלאוד או שאינם ניתנים לחיזוי סביר.

ד) הפרעה לשירות: הלקוח מאשר בזאת ומסכים כי קשת קלאוד לא תהיה אחראית לכל נזק ממשי או כלכלי הנובע, במישרין או בעקיפין, מעיכוב זמני, הפסקות או הפרעות בשירות (ים). קשת קלאוד אינה אחראית לנזקים כלשהם, כולל אך לא מוגבלים לאובדן הכנסות עקב שיבושים בשירות, הפרות נתונים או אובדן נתונים. הלקוח מבין כי לא ניתן להטיל אחריות על קשת קלאוד בגין נזק כלשהו, ללקוחות או לצדדים שלישיים הנובעים משימוש בשירותי קשת קלאוד. כל צד מכיר בכך שלא התקשר בהסכם זה בהסתמך על אחריות או מצג כלשהו למעט אלה המפורטים במפורש בזאת.

מדיניות זכויות היוצרים

א) רישיון מוגבל לתוכן: הלקוח מעניק בזאת לקשת קלאוד את הזכות המוגבלת, הבלתי בלעדית, והרישיון להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, לשנות ולנצל בדרך אחרת כל תכני לקוח, או כל סימן מסחרי, גופנים של הלקוח , סמלי לוגו או חפצים ועיצובים אחרים המסופקים לקשת קלאוד להלן, אך ורק לצורך מתן שירותי קשת קלאוד במסגרת הסכם זה. זכות ורישיון מוגבלים כאמור לא יתרחשו לכל חומר אחר או לכל מטרה אחרת ויסתיימו באופן אוטומטי עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא.

ב) זכויות לאתר האינטרנט ולתוכן: למעט כל חומרי צד שלישי וטכנולוגיית רקע כמפורט להלן, הלקוח הוא הבעלים של “תוכן הלקוח”, שמשמעותו כל התוכן ו / או המידע (כולל, ללא הגבלה, כל טקסט, מוסיקה, סאונד, צילומים, וידאו, גרפיקה, נתונים ו / או תוכנה), בכל מדיה, המסופקת על ידי הלקוח לקשת קלאוד. “חומרי צד שלישי” פירושם כל תוכן, תוכנה ו / או חומר תכנות מחשב אחר הנמצא בבעלות ישות שאינה קשת קלאוד ומורשה על ידי קשת קלאוד או זמין בדרך כלל לציבור, כולל הלקוח, בתנאי רישוי שפורסמו, וכי קשת קלאוד תשתמש בו כדי להציג או להפעיל אתר אינטרנט. קשת קלאוד מחזיקה בזכויות על עיצוב אתר האינטרנט. אם הלקוח יפסיק לשלם את התשלום החודשי עבור שירותים, הם יבוטלו והלקוח לא יהיה רשאי להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה שהיא.

ג) רישיון מוגבל לטכנולוגיית הרקע: “Background Technology” פירושה קוד תכנות / עיצוב מחשב או הוראות הפעלה שפותחו על ידי קשת קלאוד או עבורם ומשמשים לאירוח או הפעלה של אתר או שרת אינטרנט בקשר לאתר. טכנולוגיית רקע כוללת, אך אינה מוגבלת, כל קבצים הדרושים ליצירת טפסים, כפתורים, תיבות סימון ופונקציות דומות וטכנולוגיה או רכיבים בסיסיים, כגון גיליונות סגנון, תבניות אנימציה, תוכניות ממשק המקשרות מולטימדיה ותוכניות אחרות, מניפולציה גרפית מותאמת אישית מנועים ו / או כלי עזר בתפריט, בין אם בצורת מסד נתונים ובין אם מונע באופן דינמי. טכנולוגיית רקע אינה כוללת תוכן של לקוחות כלשהם. הלקוח אינו רשאי לשכפל או להפיץ כל טכנולוגיית רקע לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתה בכתב ומראש של קשת קלאוד. כל הזכויות על טכנולוגיית הרקע שלא הוענקו במפורש ללקוח להלן נשמרות על ידי קשת קלאוד. מבלי להגביל את האמור לעיל, הלקוח מסכים שלא להנדס לאחור, להרכיב לאחור, לפרק, או לנסות להפיק בדרך אחרת כל קוד מקור של טכנולוגיית הרקע, למעט המותר בחוק.

ד) חוק ה- Digital Millennium Copyright Act: הלקוח מסכים שלא להשתמש בשירותי קשת קלאוד תוך הפרה של זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים או הסודות המסחריים של צדדים שלישיים, וגם הלקוח לא ישתמש בשירותי וציוד קשת קלאוד כדי לפרסם חומרים כאלה באופן שיחשוף אותם. לעיני הציבור בניגוד לחוק. כל בקשות ההסרה של צד שלישי, בהן צדדים נפגעים מבקשים מ- קשת קלאוד להסיר תוכן של לקוחות שטוענים כי מפרים זכויות קניין רוחני יטופלו בהתאם לחוק זכויות היוצרים של Digital Millennium ודיני קניין רוחני אחרים החלים על סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד. צדדים שלישיים הנפגעים צריכים להודיע לקשת קלאוד על התביעה באמצעות האפשרות “צור קשר” באתרנו, ולכלול מידע כגון כתובת IP או כתובת URL של התוכן המפר וכן כל מידע אחר שיסייע לקשת קלאוד לאמת את טענת הצד השלישי.

ה) חובות הלקוח: הלקוח מייצג, מסכים ומציין בחיוב לשמור בכל עת על זכויות הקניין הרוחני הנדרשות, לרבות, אך לא מוגבל ל- כל זכויות היוצרים, זכויות הסימן המסחרי ו / או סימן השירות וזכויות הפרסום, בישראל וברחבי העולם, להעתיק ולהפיץ, באמצעות האינטרנט, תכני לקוחות או תכנים אותם אתה מקדם, מפרסמים, מפיצים ו / או מפיצים לכל אחד אחר על ידי שימוש ישיר או עקיף שלך בשירותי קשת קלאוד, לפני ובכל התקופות במהלך הזמן שמקדמים, מפרסמים או מפיצים חומרים כאלה באמצעות שימוש ישיר או עקיף בשירותי קשת קלאוד.

ו) השעיה / סיום: קשת קלאוד רשאית להשעות שירות במסגרת הסכם זה או להפסיקו, להפסיק את העברת הנתונים המשויכים לשם הדומיין שלך באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, להסיר לצמיתות את נתוניך מכל ציוד קשת קלאוד ולנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, לציית לחוקים הרלוונטיים אם נודע לו או מאמין בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי תוכן הלקוח מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד ג’ כלשהו או שהוא נושא מחלוקת אחרת. הלקוח מסכים לוותר על כל התביעות, כעת ולתמיד, כנגד קשת קלאוד הנוגעות לתוכן הלקוח ו / או השימוש וההפעלה של הלקוח בשירותי קשת קלאוד. הלקוח מסכים לשפות ולהחזיק את קשת קלאוד מזיק מכל טענה כזו. הלקוח מסכים כי במקרה ש- קשת קלאוד תודיע על ידי גורם כלשהו כי תוכן הלקוח שלך מפר את זכויות היוצרים של צד כלשהו, או מפר את זכות הפרסום או הפרטיות של צד כלשהו, או שהוא מורכב מכל תביעה אחרת או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד ג’, קשת קלאוד רשאית, ללא הודעה מוקדמת אליך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר ו / או להשבית גישה ציבורית לכלל או חלק מתכני הלקוח, ו / או לסיים הסכם זה, ללא כל אחריות כלשהי כלפי קשת קלאוד מאף אחד, מהלקוח או כל צד שלישי. הלקוח מסכים לוותר על כל התביעות, לעד ולנצח, כלפי קשת קלאוד הנוגעות לכל פעולה שתנקוט בתגובה לטענה כי הפרת את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, ומסכימה לשפות ולהחזיק את קשת קלאוד בלתי מזיקה מכל טענות כאלה.

מדיניות הפרטיות

Keshet Cloud Solutions (קשת קלאוד) מתגאה בהגנה על פרטיותך ותומכת בחוויה מקוונת בטוחה. מדיניות פרטיות זו מתארת את המידע שאנו אוספים ואופן השימוש בו.

על ידי שימוש באתר קשת קלאוד, אתה מסכים לנהלי הנתונים המתוארים במדיניות פרטיות זו.

מה מכסה מדיניות פרטיות זו

מדיניות זו מכסה את המידע שקשת קלאוד אוספת ואופן השימוש בה. זה גם מתאר את הצעדים שקשת קלאוד נוקטת בכדי להגן על המידע הזה, כיצד ליצור איתנו קשר וכיצד אנו עומדים בתקנות הגנה על נתונים רלוונטיים.

איזה מידע אנו אוספים

אנו אוספים ממך מידע על מנת לספק שירותים שאתה רוכש וגם כדי לפקח ולשפר את חווית הלקוח באתרנו. הנתונים שנאספו עשויים לכלול את שמך, כתובת הדוא”ל שלך, כתובת הדואר, מספרי הטלפון, פרטי החיוב כגון מספרי כרטיסי אשראי ותשובות לשאלות אבטחה המסייעות לנו לאמת את זהותך ולאבטח את חשבונך. זה עשוי לכלול גם העדפות שיווק, תגובות סקר ותחרות ומידע שאתה מספק באמצעות צ’אטים מקוונים, שיחות טלפון וכרטיסי תמיכה אצלנו. שירותי קשת קלאוד מיועדים לשימוש עסקי, וקשת קלאוד אינה משווקת או אוספת מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 18.

כיצד אנו אוספים מידע

קשת קלאוד אוספת מידע המאפשר זיהוי אישי במגוון דרכים, כולל אך לא רק: טפסי הזמנה מקוונים, צ’אטים מקוונים, שיחות טלפון, סקרי שוק שוק וכרטיסי תמיכה בלקוחות.

מידע מסוים אודות חומרת המחשב והתוכנה שלך עשוי להיאסף אוטומטית באמצעות כלים כגון Google Analytics. מידע זה יכול לכלול את כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, שמות הדומיינים, זמני הגישה וכתובות האתר המפנות שלך.

קשת קלאוד עשויה גם לאסוף מידע מצדדים שלישיים כנדרש על מנת לספק לך מוצרים ושירותים.

זכור כי אם אתה חושף באופן ישיר מידע המאפשר זיהוי אישי או נתונים רגישים אישית דרך הבלוג או דפי המדיה החברתית של קשת, מידע זה עשוי להיאסף ולהשתמש על ידי אחרים.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

מניעת הונאה

קשת קלאוד תשתף את פרטי הלקוחות במידת הצורך למטרות מניעת הונאה – זה עשוי

לכלול את שם הלקוח, כתובת מגורים וכתובת ה- IP של הלקוח.

אספקת שירותים

קשת קלאוד אוספת ומשתמשת במידע האישי שלך להפעלת אתר קשת קלאוד, כדי לספק את השירותים שביקשת וכדי להודיע לך על מוצרים או שירותים אחרים הקיימים בקשת קלאוד ובשלוחותיה. זה כולל שיתוף המידע שלך עם צדדים שלישיים מהימנים, כמוסבר להלן. איננו מוכרים את המידע האישי שלך.

אם תבחר להשתמש בשירות המספק לך את היכולת לייבא את אנשי הקשר האישיים שלך או מידע קשור (כלומר OnePlan Connect), קשת קלאוד לא תשתמש במידע זה למטרות מסחריות אלא למתן שירות זה.

שירותי צד שלישי

קשת קלאוד מציעה מוצרים ושירותים מסוימים בשיתוף עם שותפים, נותני חסות ושותפים מהימנים או באמצעותם (“שירותי צד שלישי”). שירותים אלה עשויים להיות זמינים בתשלום נוסף, או שהם יכולים להיכלל בחינם או כחלק מצרור שירותים גדול יותר. על מנת להגדיר כראוי שירותים אלה (ובמידת הצורך לשלב אותם עם כל השירותים שיש לך), ייתכן שנצטרך לשתף מידע מסוים שסיפקת לנו עם שירותי צד שלישי אלה. עבור תשלומים או עסקאות כספיות אחרות, על קשת קלאוד לשתף את המידע האישי שלך (במיוחד את פרטי החיוב שלך) עם מעבד התשלומים שלנו. בכל המקרים אנו חולקים רק מידע הנדרש להקמת ותפעול שירותים אלה. צדדים שלישיים אינם מורשים להשתמש, לשמור או לשתף את הנתונים שלך למעט השירותים הספציפיים שהם הוסמכו לספק.

רציפות עסקית (Business Continuity)

אם קשת קלאוד תהפוך לחלק ממיזוג, רכישה, ארגון מחדש של חברות או כל שינוי שליטה אחר, המידע האישי שלך ייכלל במכירת הנכסים העסקיים של קשת קלאוד. המשמעות היא שניתן לחלוק אותו עם הבעלים החדשים של קשת קלאוד, או עם עסק חדש שקשת קלאוד רוכשת. אם זה קורה, קשת קלאוד תעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כל בחירה שיש לך לגבי המידע ששיתפת איתנו.

ניתוחי רשת (Web Analytics)

קשת קלאוד עוקבת אחר האתרים והדפים בהם לקוחותינו מבקרים בתוך קשת קלאוד במטרה לקבוע אילו משירותינו הם הפופולריים ביותר. נתונים אלה משמשים למסירת תוכן ופרסום מותאם אישית בתוך קשת קלאוד ללקוחות שהתנהגותם מעידה על שהם מעוניינים בתחום מסוים. ניתן להשתמש בנתונים גם כדי לקבוע את האפקטיביות של קמפיינים ופרסום לקידום מכירות.

תקשורת

קשת קלאוד עשויה ליצור איתך קשר בנוגע לשירותים שרכשת מאיתנו למסירת מידע, עדכונים, הודעות על שינויים בפונקציונליות, תשלומים עתידיים ותחזוקת שירות מתוכננת.

אנו עשויים ליצור איתך קשר עם עלונים, הודעות ומבצעים מיוחדים שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם ערך. אתה יכול לסרב לקבל הודעות אלה בכל עת, דרך פאנל הניהול.

גילוי משפטי

קשת קלאוד, שלוחותיה, שותפיה האמינים וספונסרים עשויים להידרש לחשוף או לעבד כל מידע אישי שאנו אוספים על מנת להיענות לבקשות משפטיות, ואכיפת חוק (כמו צווי בית משפט או מיסים), במיוחד כדי להגן על קשת קלאוד, הלקוחות שלנו, או הציבור.

רישום דומיין

על מנת לרשום שמות דומיינים, יש למסור מידע אישי שנאסף במהלך רכישתך לרשם האחראי לעיבוד בקשתך, בהתאם לתקנון הרשם והכללים שנקבעו על ידי תאגיד האינטרנט לשמות ומספרים שהוקצו (ICANN) ו / או רישום שמות הדומיין הרלוונטי.

הבסיס המשפטי שלנו לעיבוד המידע שלך

חוזה: המידע האישי שלך הכרחי למתן השירותים שביקשת. זה כולל תשלום והקמת השירותים, וגם את הסיוע והתמיכה שאנו מספקים בכדי לוודא שהשירותים שלך עובדים כמו שצריך.

הסכמה: מעת לעת קשת קלאוד עשויה לשלוח לך הודעות ומבצעים מיוחדים. תוכל למשוך את הסכמתך לתקשורת זו בכל עת על ידי לחיצה על קישור ביטול המנוי בכל דוא”ל שאינך מעוניין לקבל יותר, או בפאנל הניהול באתר קשת קלאוד.

חובה משפטית: ייתכן שקשת קלאוד תידרש לעבד כל מידע אישי שאנו אוספים על מנת להיענות לבקשות החוקיות, הרגולטוריות ואכיפת החוק.

היכן אנו מאחסנים את המידע שלך

הנתונים שאנו אוספים מאוחסנים בעיקר בגרמניה ומוסדרים על ידי התקנה הכללית של האיחוד האירופי להגנת נתונים (GDPR). מכיוון שקשת קלאוד עובדת עם מספר שותפים מבוססי ארה”ב, אנו מעבירים מידע אישי (בהתאם לסעיף 45 של ה- GDPR) לחברות שאישרו כי הן עומדות במסגרות מגן הפרטיות של האיחוד האירופי עם ארה”ב או שוויץ-ארה”ב.

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

קשת קלאוד מאבטחת את המידע שאנו אוספים בשרתים בסביבה מבוקרת ומאובטחת. אנו מקפידים על אמצעי הגנה כדי להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי וחשיפה של נתונים אלה.

במידת האפשר, קשת קלאוד משתמשת בהצפנת SSL תקנית בתעשייה בעת העברת הנתונים שלך. קשת קלאוד גם מבטיחה שלכל אתרי הלקוחות תהיה גישה חופשית לאישורי SSL מ- “Let’s Encrypt”.

עם זאת, אין אפשרות להבטיח אמצעי העברת נתונים דרך האינטרנט או הרשת האלחוטית. אמנם אנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, אך ישנם מגבלות אבטחה ופרטיות של האינטרנט שאינן בשליטתנו, למרות המאמצים הטובים ביותר.

כיצד אנו שומרים את המידע שלך

קשת קלאוד תשמור את המידע האישי שלך כל עוד שירותי קשת קלאוד שלך פעילים. לאחר ביטול השירות האחרון שלך, קשת קלאוד:

 • תשמור מידע מסוים המאוחסן ישירות בשרת האירוח במשך 60 יום. נתונים המאוחסנים על ידי שירותי צד שלישי עשויים להישמר לתקופות קצרות או ארוכות יותר בהתאם לשירות; אנא פנה אלינו לקבלת פרטים על שירותים ספציפיים.
 • תשמור מידע מסוים המאוחסן במערכות אחרות עד 7 שנים למטרות ביקורת פוטנציאליות וכדי לאפשר לנו לשמור על רשומות עסקיות מדויקות.

קשת קלאוד עשויה לשמור מידע אישי זמן רב יותר על מנת להיענות לבקשות או חובות משפטיות ספציפיות. כאשר מידע אישי כבר לא נדרש, הוא ימחק.

כיצד אנו מעבירים את המידע שלך

אם אתה מבקר בקשת קלאוד או באתרי האינטרנט שלה ממדינה אחרת מאשר המדינה בה נמצאים השרתים שלנו, התקשורת שלך עם קשת קלאוד עלולה לגרום להעברת מידע מעבר לגבולות בינלאומיים. זה עשוי לקרות גם אם תתקשר אלינו או תתחיל צ’אט מקוון. בכל המקרים, המידע שלך יטופל בתנאים של מדיניות פרטיות זו.

כיצד אנו משנים את המידע שלך

הלקוח (אתה) יכול לשנות את המידע מהאתר באופן ידני.

אנא וודא שאתה תמיד שומר את פרטי הקשר שלך ואת פרטי החיוב איתנו.

יש לך גם את הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך. אנו נכבד את הבקשה ככל האפשר במסגרת התחייבויותינו החוקיות והחוזיות. אנא זכור כי מחיקת הנתונים שלך עשויה להפסיק את עבודתם של שירותי קשת קלאוד.

כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies)

קשת קלאוד משתמשת ב”עוגיות” כדי להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. קובץ cookie הוא קובץ טקסט שנמצא על הדיסק הקשיח שלך. לא ניתן להשתמש בעוגיות להפעלת תוכניות או להעברת וירוסים למחשב שלך. קובצי Cookie מוקצים לך באופן ייחודי, וניתן לקרוא אותם רק על ידי שרת אינטרנט בתחום שהנפיק לך את ה- cookie.

אחת המטרות העיקריות של קובצי Cookie היא לספק תכונת נוחות כדי לחסוך לך זמן. מטרת קובץ ה- cookie היא לספר לשרת האינטרנט שחזרת לדף ספציפי. לדוגמה, אם אתה מבצע התאמה אישית של דפי קשת קלאוד, או נרשם לאתר או שירות של קשת קלאוד, קובץ cookie עוזר לקשת קלאוד להיזכר במידע הספציפי שלך בביקורים הבאים. זה מפשט את תהליך הקלטת המידע האישי שלך, כגון כתובות חיוב, כתובות למשלוח וכן הלאה. כשאתה חוזר לאותו אתר קשת קלאוד, ניתן לאחזר את המידע שסיפקת בעבר, כך שתוכל להשתמש בקלות בתכונות קשת קלאוד שהתאמת אישית.

ישנן עוגיות נחוצות כדי שאתרי קשת קלאוד יפעלו כראוי, כמו קובצי ה- cookie המציינים שנכנסת בהצלחה לחשבונך. כמה קובצי Cookie, כמו אלה המשמשים את Google Analytics, עוזרים לנו לראות כיצד מבקרים משתמשים באתרים שלנו. אחרים משמשים להתאמה אישית של חוויית הפרסום שלך. אם אתה מבקר באתר קשת קלאוד עם דפדפן שמאפשר קובצי Cookie, אתה מודיע לנו שאתה מסכים לנו להשתמש בקבצי Cookie עם הדפדפן שלך.

באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי למחוק או לחסום קובצי Cookie. יהיה עליך לראות את החלק “עזרה” בדפדפן שלך לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת. תוכל גם להתקין תוספים החוסמים או מנהלים קובצי Cookie. אם תחליט להגביל את יכולת הדפדפן שלך להשתמש בקבצי Cookie, זכור שאתרי קשת קלאוד עשויים שלא לתפקד כראוי.

מידע שנאסף על ידי לקוחותינו

לקוחות קשת קלאוד רשאים לאסוף נתונים מאנשים המבקרים באתרים שלהם, ללא קשר לשאלה האם מתבצעת רכישה. לקוחות קשת קלאוד אחראים להבטיח שהם מצייתים לכל תקנות החוק והפרטיות, כולל אך לא מוגבלות ל- GDPR האירופי.

לקשת קלאוד אין קשר ישיר עם המבקרים או המשתמשים של לקוחותינו.

אם ברצונך להגיש בקשות כלשהן בנוגע למידע אישי שנאסף על ידי לקוח בקשת קלאוד, אנא פנה אליו ישירות. זה חל על כל סוג של בקשה, בין אם לגשת, לתקן או למחוק מידע. אם הלקוח יבקש מקשת קלאוד להסיר מידע אישי כלשהו אנו נגיב תוך שלושים (30) יום.

קישורים לאתרי צד שלישי

יתכן שתוכל לגשת לאתרים אחרים שיש להם קישורים באתרי קשת קלאוד, שם תוכל לרכוש מוצרים ושירותים או להירשם לקבלת חומרים או עדכוני מוצרים חדשים. ברבים מהמקרים הללו תתבקש למסור מידע אישי כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך או פרטי קשר אחרים, או פרטי אשראי / חיוב. אם אתה משלים הזמנה או מספק מידע אישי לאתר או שירות שאינם מסופקים על ידי קשת קלאוד, לקשת קלאוד אין שליטה על השימוש של הצד השלישי במידע אישי כלשהו. לפיכך, לקשת קלאוד אין כל אחריות או אחריות לאופן שבו הארגונים המפעילים אתרים מקושרים כאלה רשאים לאסוף, להשתמש, לחשוף, לאבטח או לטפל בדרך אחרת במידע האישי שלך. קשת קלאוד מספקת קישורים אלה לאתרים אחרים כנוחות עבורך. אנא היזהר בעת ביקור באתרים מקושרים, בהם תהיה מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית.

התחברות דרך רשתות חברתיות

אנו מספקים לך את היכולת להיכנס לחשבונך באמצעות שירותי מדיה חברתית כגון פייסבוק, Google+ או טוויטר. אם תבחר להשתמש בתכונה זו, השירות שתבחר יבקש ממך את הסכמתך לשתף מידע אישי כלשהו. אנו נאחסן מידע זה על מנת לתת לך גישה לחשבונך.

אם אינך רוצה עוד להשתמש בכניסה חברתית, תוכל להשבית אותו במקטע הפרופיל שלי בלוח המחוונים של קשת קלאוד.

שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות שלנו

קשת קלאוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנא בדוק שוב באופן קבוע כדי לוודא שאתה מודע לשינויים כלשהם וכדי להישאר מעודכן כיצד אנו מגנים על המידע שלך.

איך ליצור איתנו קשר

אנו מקדמים בברכה את הערותיך בנוגע למדיניות פרטיות זו. אם אתה סבור שלא עמדנו במדיניות פרטיות זו או שאתה זקוק לשינויים או לגישה למידע האישי שלך, אנא פנה אלינו בדוא”ל לכתובת [email protected]

אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לאתר במהירות את הבעיה ולתקן אותה.

 

 

טבלת העמלות

עמלות חד פעמיות
תיאורעלות
שינוי כתובת IP20 ש"ח
שינוי חבילה15 ש"ח
התקנת מערכת הפעלה Windows279 ש"ח כולל רישון והתקנה
30 דקות פתרון תקלות באתר80 ש"ח
60 דקות תחזוקת שרת יעודי250 ש"ח
תוספת חד פעמית של תעבורה29 ש"ח ל1TB, מוגבל ל10TB
עמלות חודשיות
כתובת IP נוספת30 ש"ח לחודש
נפח אחסון SSD NVMe5 ש"ח ל 1GB לחודש
נפח אחסון HDD5 ש"ח ל 5GB לחודש
עמלות ניהוליות
כל סיום או השעיה של שירות כתצאה משימוש הנוגד את תנאי השירות100 ש"ח
כל תשלום \ צ'ק שחזר100 ש"ח
גרימת Blacklist לIP אחד100 ש"ח
המשך השירות, לאחר השעיה בשל ניסיונות כושלים לגביית התשלום100 ש"ח
משיכה מכספי חשבון שותפים25 ש"ח